Site Loader

Podręczniki “Oblicza geografii 1 ważny podręcznik” wydawnictwa Nowa Era wykorzystują spójną koncepcję nauczania pozwalającą maksymalnie wykorzystać potencjał młodych ludzi. Osobne publikacje dla zakresu podstawowego i rozszerzonego odpowiadają na różne potrzeby uczniów. Pierwsza pozwala na sprawne opanowanie bazowych zagadnień przedmiotowych, druga zaś umożliwia przyswojenie pogłębionej wiedzy i rozpoczęcie systematycznych przygotowań do matury z geografii.

“Oblicza geografii 1” – poziom podstawowy

Opracowany przez Romana Malarza i Marka Więckowskiego podręcznik “Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy” zawiera omówienie kluczowych tematów z dziedziny geografii fizycznej ogólnej. Publikacja jest przystępna dla młodszych uczniów dzięki zrozumiałemu językowi i podziałowi treści na niewielkie porcje. Książka spełnia następujące funkcje:

– pomaga sprawnie przyswajać i utrwalać wiedzę dzięki klarownemu oznaczeniu zagadnień koniecznych do zapamiętania oraz przejrzystym podsumowaniom na końcu każdego rozdziału;

– kształci i rozwija umiejętność posługiwania się mapą;

– przyciąga uwagę młodzieży dzięki atrakcyjnym infografikom “Okiem geografa” oraz fascynującym ciekawostkom z najodleglejszych zakątków Ziemi.

“Oblicza geografii 1” – poziom rozszerzony

Publikacja “Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony” autorstwa Romana Malarza, Marka Więckowskiego oraz Pawła Kroha prezentuje zagadnienia geografii fizycznej w bardziej rozbudowanym ujęciu. Położono w niej nacisk na regularne ćwiczenie kompetencji wymaganych na maturze. Podręcznik umożliwia uczniom:

– doskonalenie umiejętności czytania map;

– zrozumienie złożonych zjawisk i procesów dzięki przedstawieniu ich za pomocą czytelnych infografik z ciekawymi fotografiami;

– efektywne przygotowanie do sprawdzianów z użyciem zamieszczonych na końcu każdego rozdziału podsumowań, zadań powtórkowych oraz testów weryfikujących poziom zdobytej wiedzy;

– oswojenie się z poleceniami egzaminacyjnymi dzięki elementowi “Sposób na zadania”;

– rozbudzanie pasji geograficznej poprzez poznawanie ciekawostek i przykładów zjawisk geograficznych w sekcji “Spojrzenie z bliska”.

Post Author: Daniel